Łukasz Jaroń

rozwój III sektora | granty i dofinansowania | warsztaty i ewaluacja

Szkolenia i doradztwo

Jako trener współpracowałem z wieloma lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi. Potrzebujesz warsztatów wspierających tworzenie i prowadzenie projektów społecznych, kulturalnych, ekologicznych? Szukasz szkolenia skrojonego na miarę? Uderzaj jak w dym!


Ewaluacja

Nie ma rozwoju bez refleksji i wyciągania wniosków. Dobrze przeprowadzona ewaluacja może dostarczyć cennych informacji, które pozwolą usprawniać kolejne działania.
Dzięki profesjonalnej i empatycznej ewaluacji pomogę Twojej organizacji pracować lepiej i skuteczniej.

finansowanie dla NGO

Mam na swoim koncie kilkadziesiąt wniosków grantowych i setki tysięcy złotych pozyskanych na działania społeczne i kulturalne. Pomogę Twojej organizacji w:

  • przygotowaniu wniosków grantowych

  • pozyskaniu stypendiów i dofinansowań

  • opracowaniu strategii fundraisingowej


Doświadczenie

Poniżej znajdziesz listę najważniejszych projektów społecznych i kulturalnych, które współtworzyłem w ostatnich latach.

© Łukasz Jaroń